• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Di-Woe 20:00 - 22:00

Privacyverklaring


Muziekvereniging St. Radboud hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. St. Radboud houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-document;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          De gegevens niet langer bewaren dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (zie toestemmingsformulier);

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het betreft de volgende gegevens:

-          Lidmaatschap: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, datum van inschrijving, automatische machtiging, betalinggegevens;

-          Nieuwsbrief en andere relevante post: e-mailadres.

Als Muziekvereniging St. Radboud zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

U heeft de volgende rechten:

-          Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

-          Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;

-          Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;

-          Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

-          Het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;

-          Het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.


Wij kunnen dit privacydocument van tijd tot tijd (moeten) wijzigen en zullen u dan via de Nieuwsbrief informeren en op onze website een update plaatsen.

Contactgegevens:

Muziekvereniging St. Radboud

Kerkweg 46a

3124 KE Schiedam

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.sintradboud.nl

Telefoon secretariaat: 06 40 13 17 13

 

Augustus 2018